प्रामाणिक तिचे फळ

कथा मराठी

सकाळ सकाळी एक श्रीमंत व्यक्ती बाहेर पडला होता

प्रामाणिक तिचे फळ

कथा मराठी

त्याचे पाकीट त्याच्याकडून चुकीने खाली पडते पाकीट खाली पडल्यानंतर त्याची त्या पाकिटाकडे लक्ष जात

प्रामाणिक तिचे फळ

कथा मराठी

त्यानंतर जशी दुपार होते तसे रस्त्यावरील वाहनांची वर्दळ कमी होते आणि रस्त्यावरील व्यक्तींची गर्दी ही कमी होते

प्रामाणिक तिचे फळ

कथा मराठी

तो विद्यार्थी ते पाकीट घेतो आणि त्या पाकिटात बघतो तर खूप सारे पैसे होते विद्यार्थी बोलतो अरे बापरे या पाकिटामध्ये तर खूप जास्त पैसे आहेत

प्रामाणिक तिचे फळ

कथा मराठी

हे पैसे जर मी माझ्या स्वतःकडे ठेवले तर खूप जास्त चांगले होईल तो मनातल्या मनात असा विचार करत होता पण.......

प्रामाणिक तिचे फळ

पूर्ण कथा वाचा